Психологічна просвітаЗАХИСТ ПРАВ ДИТИНИ В ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУКОНСУЛЬТАЦІЙ ЗА 2015-2016 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ЗАХИСТ ПРАВ ДИТИНИ В ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУКОНСУЛЬТАЦІЙ ЗА 2015-2016 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Автори: Бороздіна К. А., Легенька М. М., Луценко Ю.А., Музиченко І. В., Панок В.Г., Ткачук І.І.
Методичні рекомендації, 2016

Зміст методичних рекомендацій містить матеріали щодо законодавчого та нормативно-правового питання захисту прав дитини у діяльності соціальних педагогів, практичних психологів системи освіти. Видання містить відповіді на практичні питання соціальних педагогів, отримані під час проведення фокус-груп, які виділені по тексту курсивом. Методичні рекомендації рекомендовано соціальним педагогам, практичним психологам, студентам.
детальніше

Прикладна психологія. Теоретичні проблеми

Прикладна психологія. Теоретичні проблеми
Автори: В.Г. Панок
Монографія, 2017

У монографії досліджуються проблеми теорії прикладної психології. Здійснено розрізнення науково-психологічного знання, психологічної практики і прикладної психології. Визначено специфіку прикладної психології на рівні системи принципів, методичного апарату, методології. Запропоновано систему категорій і понять прикладної психології, які дають можливість несуперечливим чином узгодити основні теоретичні і методичні підходи у психологічній практиці


Завантажити - Прикладна психологія. Теоретичні проблеми

 

Заг. ред. Ковальчук Л.Г., Левченко К.Б.
Методичні рекомендації, 2017

Книга містить рекомендації щодо запобігання втягненню дітей у небезпечні квести. Надається інформація про шляхи реагування в разі виявлення таких випадків. Окрему увагу приділено особливостям здійснення такої роботи в різних цільових аудиторіях: серед педагогічних працівників, батьків, дітей.


Завантажити - Небезпечні квести для дітей: профілактика залучення

Cуїциди в підлітковому віці. Чим може допомогти практичний психолог

 (матеріали взяті з професійного інтернет видавництва "Психологическая газета") 
ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА СИСТЕМИ ОСВІТИ: ДОСВІД ФОРМУВАННЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ’Я МОЛОДІ

ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА СИСТЕМИ ОСВІТИ: ДОСВІД ФОРМУВАННЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ’Я МОЛОДІ
Авт.кол. за ред. Цушка І.І.
Практичний посібник, 2014

Практичний посібник «Психологічна служба системи освіти: досвід формування репродуктивного здоров’я молоді» підготовлений на виконання НДР «Науково-методичні засади збереження здоров’я учнів у діяльності психологічної служби і психолого0медико-педагогічних консультацій системи освіти» (державний реєстраційний номер № 0114U000413), термін виконання 01.01.2014 – 31.12.2016. тематично посібник відповідає Напряму 15 (Практична психологія) і Технічному завданню дослідження.
Наукова і практична актуальність тематики, що висвітлюється в тексті посібника, пов’язана з розробкою та практичною апробацією інноваційних моделей захисту і збереження репродуктивного здоров’я учнівської і студентської молоді в навчальних закладах України.
Для педагогічних працівників, викладачів, практичних психологів, соціальних педагогів загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів, студентів із зазначених спеціальностей.

Завантажити

Агресія. Анексія. Конфлікт.

Соціально-педагогічна та психологічна відповідь на виклики для дітей.Упорядники: Андрєєнкова В.Л., Ковальчук Л.Г.,  Сідєльнік Л.Л.

Видання містить опис актуальних викликів для розвитку дітей дошкільних навчальних закладів, які пов’язані з адаптацією до нових умов, переживанням стресових ситуацій та травматичним досвідом. У книзі висвітлено рекомендації для педагогів з формування готовності до роботи в екстремальних умовах, організації сприятливого психологічного мікроклімату підтримки, наведено основні питання просвіти для батьків (зокрема з числа внутрішньо переміщених осіб) щодо допомоги дитині в подоланні психотравматичних подій, стану надмірного психічного напруження і втрати, прийоми ефективного впливу на поведінку дитини та її адаптації до нового місця проживання. Подано програми занять і тренінгів, вправи з окресленої тематики.
Для вихователів, психологів, соціальних педагогів, методистів дошкільних навчальних закладів, студентів вищих навчальних закладів педагогічного, психологічного та соціального профілю, 
фахівців громадських організацій, батьків, широкого кола громадськості.