Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота

  Корекційні програми (Міністерство освіти і науки України)

 

Корекційно-розвиткова програма формування стійкості до стресу в дітей дошкільного віку та школярів «Безпечний простір»

 

Автори: Богданов С.О., Гніда, Т.Б., Залеська О.В., Лунченко Н. В., Панок В.Г., Соловйова В.В.
Навчально-методичний посібник, 2017

У навчально-методичному посібнику представлена корекційно-розвиткова програма, мета якої - підвищення стійкості до переживання наслідків стресу дошкільнятами і школярами після психотравматичних подій. Суттєвою перевагою програми є корисність її застосування навіть через рік після травматичної події. Три основні складники програми спрямовані безпосередньо на дітей, на батьків і на педагогів. Пропонована програма побудована як на науково обґрунтованих рекомендаціях, визнаних на міжнародному рівні, так і на практичному досвіді роботи авторів з дошкільнятами, школярами, їхніми батьками і вчителями, які перебували в зоні військового конфлікту.


Завантажити - Корекційно-розвиткова програма формування стійкості до стресу в дітей дошкільного віку та школярів «Безпечний простір» 


 

Підготовка вчителів до розвитку життєстійкості / стресостійкості у дітей в освітніх навчальних закладах

 

Заг. ред. Чернобровкін В.М., Панок В.Г.
Навчально-методичний посібник, 2017

Навчально-методичний посібник з питань розвитку життєстійкості / стресостійкості у дітей, основних проявів стресу в дітей та дорослих, створення безпечного середовища у класі, психологічної підтримки вчителів призначено для використання в навчальному процесі системи післядипломної освіти педагогічних кадрів, вищих педагогічних навчальних закладах. Матеріали посібника містять науково-теоретичну частину, що складається з 11-ти модулів, і практичну частину у вигляді програми тренінгів по кожному модулю та алгоритм з перенаправлення дитини до психолога чи іншого спеціаліста в разі потреби. Посібник містить рекомендовану літературу для педагогів, глосарій понять з питань життєстійкості / стресостійкості, які можуть бути використані в шкільній практиці.


Завантажити - Підготовка вчителів до розвитку життєстійкості / стресостійкості у дітей в освітніх навчальних закладах


  Лист Міністерства освіти і науки України від 06.06.2013 р. № 1/9-413 "Про впровадження факультативних курсів працівників психологічної служби системи освіти"

ЗБІРНИК ПРОГРАМ ФАКУЛЬТАТИВНИХ КУРСІВ, КУРСІВ ЗА ВИБОРОМ ТА СПЕЦКУРСІВ ДЛЯ ЗАСТОСУАННЯ В РОБОТІ ПРАЦІВНИКАМИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Збірник містить найкращі програми факультативів, спецкурсів і курсів за вибором, які були розроблені працівниками психологічної служби системи освіти і пройшли апробацію у загальноосвітніх навчальних закладах та рецензування науковців і практиків. Програми схвалені для використання у загальноосвітніх навчальних закладах науково-методичною комісією з проблем виховання дітей та учнівської молоді Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗО № 14.1/12-Г-165 від 15.05.2013 р.).

Для практичних психологів, соціальних педагогів загальноосвітніх навчальних закладів.
 Завантажити

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ТА ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА СІМ’ЯМ З ДІТЬМИ В ПЕРІОД ВІЙСЬКОВОГО КОНФЛІКТУ

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ТА ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА СІМ’ЯМ З ДІТЬМИ В ПЕРІОД ВІЙСЬКОВОГО КОНФЛІКТУ

Андрєєнкова В.Л., Бандурка І.О., Бочкор Н.П., Виходцева О.А., Войцях Т.В. та ін.
Науково-методичний посібник, 2015

Видання містить аналіз становища сімей з дітьми в Україні в умовах військового конфлікту; опис міжнародного та вітчизняного досвіду соціально-педагогічної та психологічної роботи в такій ситуації; теоретичні та методичні матеріали з надання психологічної допомоги постраждалим унаслідок масових зіткнень і бойових дій, вимушеним переселенцям, особливо дітям; аналіз змісту, концепцій і стратегій соціально-педагогічної роботи в період конфлікту, а також методичні рекомендації та розробки для педагогічних працівників, психологів та інших фахівців, якіі працюють із сім’ями, що постраждали внаслідок конфлікту.Для класних керівників, соціальних педагогів, практичних психологів, педагогічних і соціальних працівників, студентів вищих навчальних закладів педагогічного та соціального профілю, фахівців громадських організацій, широкого кола громадськості.

Завантажити

                    Немає коментарів:

Дописати коментар