Психологічна профілактика


Протидія булінгу в закладі освіти: системний підхід


СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ'Я УЧНІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ І ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГІЧНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ
За ред. А.Г. Обухівської
Посібник, 2016

У методичному посібнику висвітлюються питання збереження здоров’я дітей у процесі навчання і виховання. Аналізується зміст поняття «здоров’язберігальні технології» та шляхи їх запровадження у сучасному педагогічному процесі, критерії та показники оцінки психічного здоров’я особистості. Зокрема, розглядаються актуальні питання порушень психічного та психологічного здоров’я дітей, їх попередження та корекція у процесі взаємодії психологічної служби системи освіти та психолого-медико-педагогічних консультацій.
детальніше
     

Проектно-технологічний підхід у впровадженні інформаційно-освітньої протиалкогольної програми "Сімейна розмова для учнів 7-8 класів"

Проектно-технологічний підхід у впровадженні інформаційно-освітньої протиалкогольної програми "Сімейна розмова для учнів 7-8 класів"
Панок В.Г. Передмова Луценко Ю.А. Історія впровадження інформаційно-освітньої протиалкогольної програми «Сімейна розмова» для учнів 7-8 класів: від пілотування до всеукраїнського рівня Острова В.Д. Проектно-технологічний підхід впровадження ...
Підручник, 2017

Шановні педагоги, психологи, класні керівники!
На сторінках цього видання Ви знайдете кращий досвід впровадження інформаційно-освітньої протиалкогольної програми «Сімейна розмова». Вказана програма була розроблена науковцями Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України разом з фахівцями Всеукраїнської наркологічної асоціації у 2010 році і пройшла етап пілотування у 2011-2013 роках на базі навчальних закладів окремих областей. Натепер Програма впроваджується на базі навчальних закладів 13 областей і міста Києва. Програма побудована на основі проектно-технологічного підходу, що передбачає наявність структурованих етапів: навчання тренерів, підготовку і надання методичного інструментарію, моніторингу ходу виконання і оцінки ефективності впровадження, супервізійної підтримки тренерів, підготовки звіту і рекомендацій. Зрозуміло, що впровадження було б не можливим без належної організаційної підтримки зі сторони обласних, районних, міських органів управління освіти, керівництва обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти педагогічних працівників. З року в рік кількість учнів 7-8 класів, котрі брали участь в програмі, різниться. І це залежить від низки факторів. Однак, в 2016-2017 році участь в програмі взяло 16 305 учнів 7 – 8 класів, що вказує на її життєспроможність та ефективність. Інноваційною особливістю Програми є залучення батьків до спільної роботи з дітьми вдома при заповненні «Сімейного щоденника». Саме тому, серед позитивних відгуків батьків найчастіше зустрічаємо: «Програма наблизила нас до дітей, покращила клімат в сім’ї, призвела до збільшення часу, який ми проводимо разом». Уклінно дякуємо Вам за творчість і натхнення у впровадженні Програми. Віримо, що розповсюдження даного інформаційного буклету призведе до розширення географії впровадження проекту, доручення нових навчальних закладів, поповнення тренерської мережі. І, головне – збереженню і зміцненню фізичного і психічного здоров’я підростаючого покоління нашої країни.
З повагою, директор Україського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України В.Г. Панок


Завантажити Проектно-технологічний підхід у впровадженні інформаційно-освітньої протиалкогольної програми "Сімейна розмова для учнів 7-8 класів"

              

Формування навичок безпечної поведінки дітей. Частина 1. Вчимо дитину захищатися : метод. посібник / автори-упоряд.: Цюман Т. П., Нагула О. Л. ; за заг. ред. Цюман Т. П. – К. : Видавництво: ФОП Буря О.Д., 2017. – 52 с.


Формування навичок безпечної поведінки дітей. Частина 2. Я вмію себе захистити : метод. посібник / автори-упоряд.: Цюман Т. П.,Нагула О. Л. ; за заг. ред. Цюман Т. П. – К. : Видавництво: ФОП Буря О.Д., 2017. – 44 с.

Підготовка та видання матеріалів здійснені в рамках проекту «Попередження сексуального насильства та сексуальної експлуатації дітей у країнах Центральної та Східної Європи – комплексний підхід», впровадженого Українським фондом «Благополуччя дітей» у партнерстві з Фундацією «Даємо дітям силу» (Польща) за фінансової підтримки OAK Foundation (Швейцарія).
Видання буде корисним педагогам, практичним психологам, соціальним педагогам, батькам, а також усім, хто працює у сфері попередження насильства над дітьми.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З ДІТЬМИ, СХИЛЬНИМИ ДО ПРОЯВУ ДЕВІАНТНОЇ, ДЕЛІНКВЕНТНОЇ ПОВЕДІНКИ

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З ДІТЬМИ, СХИЛЬНИМИ ДО ПРОЯВУ ДЕВІАНТНОЇ, ДЕЛІНКВЕНТНОЇ ПОВЕДІНКИ
Авт.кол: Абухажар О.П., Акімова Н.М., Білецька В.В. та ін..
Практичний посібник, 2014

З досвіду роботи спеціалістів психологічної служби системи освіти України.
Видання «Психолого-педагогічна робота з дітьми, схильними до прояву девіантної, делінквентної поведінки (з досвіду роботи спеціалістів психологічної служби системи освіти України)» підготовлено на виконання пункту 3.4 наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.08.2012 р. № 888 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року».
Наукова актуальність тематики полягає у вивчені, узагальнені та поширені кращої практики роботи працівників психологічної служби щодо організації і проведення роботи з дітьми, схильними до правопорушень, їх батьками і педагогами.
Посібник складається з трьох розділів. Перший – «Теоретико-методологічні аспекти роботи спеціалістів психологічної служби з проблеми девіантної поведінки дітей». Другий – «Організація корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи з дітьми з девіантною поведінкою в умовах ЗНЗ». Третій – «Використання арт-терапевтичних технік у роботі з девіантними дітьми».

Завантаження


ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА СИСТЕМИ ОСВІТИ: ДОСВІД ФОРМУВАННЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ’Я МОЛОДІ

ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА СИСТЕМИ ОСВІТИ: ДОСВІД ФОРМУВАННЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ’Я МОЛОДІ

Авт.кол. за ред. Цушка І.І.
Практичний посібник, 2014

Практичний посібник «Психологічна служба системи освіти: досвід формування репродуктивного здоров’я молоді» підготовлений на виконання НДР «Науково-методичні засади збереження здоров’я учнів у діяльності психологічної служби і психолого0медико-педагогічних консультацій системи освіти» (державний реєстраційний номер № 0114U000413), термін виконання 01.01.2014 – 31.12.2016. тематично посібник відповідає Напряму 15 (Практична психологія) і Технічному завданню дослідження.
Наукова і практична актуальність тематики, що висвітлюється в тексті посібника, пов’язана з розробкою та практичною апробацією інноваційних моделей захисту і збереження репродуктивного здоров’я учнівської і студентської молоді в навчальних закладах України.

Для педагогічних працівників, викладачів, практичних психологів, соціальних педагогів загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів, студентів із зазначених спеціальностей.

Завантажити

Немає коментарів:

Дописати коментар